Video

  • Hranice človeka

    Nataša

  • Keď sme prišli na hraničný priechod UBĽA, hneď sme zaregistrovali túto čipernú, aktívnu ženu. Mali sme hneď jasno v tom, že s Natašou chceme rozhodne urobiť rozhovor. To množstvo empatie, ktoré má táto žena na rozdávanie, bolo natoľko nákazlivé, že človek mal chuť ostať s ňou a pomáhať jej. Nataša vedela nekriticky pomenovať a oceniť veci, ktoré bežne človek prehliada, napríklad aj príchod dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí prišli, napriek tomu, že nepoznajú jazyk, ale prišli, lebo chcú pomáhať. A práve takíto ľudia, ako Nataša, im to miesto pre pomoc nájdu a zastrešia aj zahraničných dobrovoľníkov.
    Hranice človeka – 14 videopríbehov dobra z ukrajinsko-slovenskej hranice, ktoré pre Bystriny spracovali dokumentaristky Vladimíra Hradecká a Dajen Blatnická.