Video

  • Hranice človeka

    Snizhana

  • Kým začala vojna na Ukrajine, Snizhana z Ukrajiny študovala na Slovensku za pilotku. Počas utečeneckej krízy si uvedomila svoj možný prínos a pomoc vďaka jazyku, ktorý sa u nás naučila. Bolo veľmi inšpiratívne sledovať túto mladú študentku, ktorá sa rozhodla nezatvoriť oči pred tým, čo sa deje a ktorá si zároveň veľmi uvedomuje, aké dôležité je, aby sa ľudia spájali v spoločnom cieli pomáhať. Snizhana tlmočí a pomáha v tábore v Michalovciach. Slovákom zo srdca ďakuje za ich pomoc.
    Hranice človeka – 14 videopríbehov dobra z ukrajinsko-slovenskej hranice, ktoré pre Bystriny spracovali dokumentaristky Vladimíra Hradecká a Dajen Blatnická.