Video

  • Hranice človeka

    Dima

  • Dima je režisér fungujúci a žijúci v Izraeli. Pochádza z Ukrajiny, kde žil do svojich štrnástich rokov. Keď videl v televízii zábery na vojnou zničené mestá, ktoré si pamätal z detstva, rozhodol sa pricestovať a pomôcť. Presvedčil niekoľko filmárov, ktorí prišli s ním. Dima si vzal najťažšie nočné smeny na našom najväčšom hraničnom priechode – Vyšné Nemecké. Pochopil, že jeho pomoc bude najlepšia na mieste, kde ukrajinskí občania priamo prechádzajú hranicu. Pochopil, že pre týchto ľudí je najlepšie v takejto chvíli počuť prvé inštrukcie po prechode hranice, z úst človeka, ktorý hovorí ich jazykom. Pozitívna energia okolo tohto chlapca bola veľmi nákazlivá.
    Hranice človeka – 14 videopríbehov dobra z ukrajinsko-slovenskej hranice, ktoré pre Bystriny spracovali dokumentaristky Vladimíra Hradecká a Dajen Blatnická.