Magazín

Sociálne siete a tretí sektor: Nepodceňujte budovanie vzťahu a imidžu

Niekedy mať dobrý projekt nestačí. Ak chcete, aby o vás čo najviac ľudí vedelo a podporilo vás, je nutné venovať energiu aj do budovania živých sociálnych sietí. O tom, čo je dôležité a čo naopak kontraproduktívne sme sa na nedávnom Bystrinovaní rozprávali s marketérom Oliverom Jakubíkom.

Sociálne média
Foto: Unsplash.com
Jana Gombošová
Jana Gombošová
7. apríla 2021

Sociálne siete môžu byť skvelým nástrojom, ktorý vie posunúť ľudí či organizácie na celkom iný level a takmer zadarmo. Stačí investovať kúsok energie, času a výsledky sa dostavia. Aby to však fungovalo, musíte si na úvod položiť niekoľko otázok, aby ste komunikáciu nastavili správne. Kto sme; ako chceme, aby nás vnímali; čo chceme povedať; aké sú naše hodnoty a v čom sme výnimoční? Ak nájdete odpovede, pustite sa do toho!

Základné kamene komunikácie:

 • Dbajte na konzistenciu a autenticitu.
 • Premyslite si, kto je cieľová skupina a podľa nej nastavte komunikáciu.
 • Pestujte si svojich ambasádorov - spriaznených influencerov.
 • Vytvorte si „brand identitu“ - logo, názov, typické farby, font písma.
 • Vytvárajte emočnú väzbu - komunikujte, pýtajte sa, nechajte ľudí zapojiť sa do procesu.
 • Majte kvalitný vizuálny obsah.
Oliver Jakubík
Oliver Jakubík – facilitátor Bystrinovania a marketér, ktorý sa dlhodobo zameriava na branding, budovanie imidžu a komunikáciu. Foto: archív O.J.

Fungovanie na sociálnych sieťach v praxi

Toto FUNGUJE:

 • Vyberte si správnu sociálnu sieť, na ktorú sa budete sústrediť.
 • Vytvárajte vzťah k brandu cez každodenné aktivity, ktoré zdieľajte formou „storiek“, videí, fotografií. Nebojte sa pustiť ľudí „do kuchyne“ - ukážte im proces práce, výsledky, ale aj obyčajné aktivity, ktoré vám môžu pripadať nezaujímavé. Budujete si tým vzťah so sledovateľmi, stanete sa uveriteľnejšími.
 • Konzistentne rozmýšľajte nad krátkym popisom brandu, ktorý bude zrozumiteľný a výstižný.
 • Vytvorte si vizuálne prepojenie s názvom - logo, grafické prvky...
 • Synergicky prepájajte kampane Facebooku s Instagramom.
 • Dbajte na kvalitné „moodové“ fotografie, ktoré sú špeciálne na Instagrame veľmi dôležité.
 • Premýšľajte, ako priviesť followerov k aktivite – „call to action“.
 • Nezabúdajte na Linked-In, ktorý vám dodá „punc“ profesionality. Okrem toho budete dohľadateľní nielen pre spolupracovníkov, ale aj pre prípadných partnerov či donorov.
 • Sponzorujte príspevky. Využívajte Facebook business manager, kde si viete efektívne nastaviť cieľovú skupinu. Nastavte si aj testovanie kampaní a sledujte, ako fungujú kampane konkurentov. Rovnako „boostujte“ vybrané posty na Instagrame - prinesie to nových followerov, ktorí by sa k vám normálne nedostali.

Toto NEFUNGUJE:

 • Nesnažte sa byť za každú cenu všade.
 • Nedávajte rovnaký obsah na Facebok a na Instagram.
 • Nerozprávajte iba o sebe. Naopak, komunikujte k ľuďom, ktorí nás sledujú - edukácia, inšpirácia, motivácia, zábava.
 • Nepreháňajte to s frekvenciou postov. Radšej jeden zmysluplný a kvalitný post za týždeň ako 5 postov „nasilu“ bez výpovednej hodnoty.
 • Nekopírujte konkurenciu a nájdite si vlastnú cestu.

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.