Koho spájame

Zoulus
Vinodol

Zoulus

Združenie vzniklo začiatkom roku 2007 po komunálnych voľbách. Činnosť združenia sa zameriava od tej doby na kultúrnospoločenské akcie v tejto malebnej obci, brigády na zlepšenie životného prostredia a aktivity ktoré združujú občanov obce. Partičku nadšencov na čele s Vladimírom Špánikom (bývalý a dlhoročný predseda a spoluzakladateľ ZOMOS) spája to, čo roky rozbíjal bývalý starosta. Už dnes veria, že komunálnymi voľbami v r. 2014 dosiahli podstatnú zmenu o ktorú sa roky usilovali. Projekt má okrem iného za cieľ zlepšiť vedomie o svojej samospráve, zosieťovať aktívnych ľudí a vytvoriť systém regionálnej spolupráce.