Koho spájame

Ťahanovská záhrada
Košice

Ťahanovská záhrada

Komunita v záhrade na pomedzí sídliska a dediny Ťahanovce vytvára zázemie a podmienky pre bezplatne organizované voľnočasové aktivity ľudí z okolia, priestor pre neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie času vo vekovo i inak zmiešanej inkluzívnej komunite. Členovia pomáhajú propagovať myšlienky komunitných záhrad, zdieľanej ekonomiky, ekologickej udržateľnosti a neformálneho vzdelávania formou rôznych podujatí, prednášok, skupinových diskusií či praktických seminárov.

Celoročne sa tu organizujú stretnutia rodičov s deťmi, ktorým je k dispozícii priestor na vlastnú realizáciu v záhrade a značnú časť času, ktorý tu strávia, venujú najmä voľnej hre. Deti tu nás radi spolu čítajú, veľa tvoria, starajú a zaujímajú sa o rozličné zvieratká a hmyz, realizujú sa v záhrade pri polievaní zeleniny alebo sa hrajú na kope hliny s dažďovou vodou.