Koho spájame

DemDis
Slovensko

DemDis

DemDis je demokratickou diskusnou platformou. Cieľom je nachádzanie konsenzu v polarizovanej spoločnosti a zisťovanie spoločenských nálad. Pre tieto účely členovia organizujú (zatiaľ) online diskusie pomocou softvéru Pol.is. Aktuálne popri tom pracujú na vývoji vlastnej platformy.

Za projektom stojí občianske združenie DemDis. Partia mladých ľudí, ktorí sa už nedokázali pasívne prizerať na chabú úroveň spoločenskej diskusie na Slovensku. Vo svojom voľnom čase sa preto usilujú o zvrátenie tohto negatívneho trendu, ktorý podrýva našu vzájomnú súdržnosť.