Video

  • Hranice človeka

    Michaela

  • Boli sme sa pozrieť aj na „druhú“ stranu. Našli sme tam stánok OZ ČLOVEK V OHROZENÍ so šikovnou a empatickou Miškou. Dali sme si u nej čaj a porozprávali sme sa o tom, čo tam zažíva ona. S čím sa stretáva ona na tejto strane, a ako tieto kontrasty života vníma ona. Miška vie, že týmto ľuďom v situácii, v ktorej sem prichádzajú, nevie úplne pomôcť. Vie, kedy si nemôže dovoliť sa rozplakať, a kedy je úcta rovnako dôležitá ako čistá empatia.
    Hranice človeka – 14 videopríbehov dobra z ukrajinsko-slovenskej hranice, ktoré pre Bystriny spracovali dokumentaristky Vladimíra Hradecká a Dajen Blatnická.