Koho spájame

Parta
Martin

Parta

Kultúrny, kreatívny, komunitný a umelecký hub pre umelcov, kreatívcov a aktivistov.

Platforma, ktorá sa snaží, aby sa kvalitné umenie, občianska angažovanosť, otvorené myslenie a kreativita stali prirodzenou súčasťou regionálneho života v Martine.

Hlavným zámerom je hľadanie novej, živej kultúrnej identity mesta, obohatenie miestneho kultúrneho života, jeho kreatívna nadstavba. Prostredníctvom workshopov, konferencií, intervencií, poskytovaním odborného a právneho poradenstva, konzultácií a iniciatív sa Parta podieľa na tvorbe lokálnej a národnej kultúrnej politiky umožňujúcej vznik lepšieho prostredia pre súčasné umenie a kultúru. „My totiž #SmeDoKultúry a veríme, že spoločne dokážeme vrátiť mesto Martin na mapu súčasnej kultúry Slovenska,“ hovoria členovia združenia.