Koho spájame

Jeden svet
Slovensko

Jeden svet

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet je inkluzívne hybridné (online aj naživo) filmové podujatie, ktoré sa koná každý rok na jeseň. Jeho zámerom je vytvárať progresívnu a inovatívnu platformu pre dokumentárnu produkciu z celého sveta. Dôraz je kladený na filmy, ktoré reflektujú a otvárajú aktuálne závažné témy ako klimatická zmena, rodová rovnosť, politické režimy, čo nové technológie.

Jeden svet prezentuje súčasnú dokumentaristiku ocenenú na prestížnych medzinárodných festivaloch spolu s diskusiami a sprievodnými podujatiami. Snaží sa otvárať aj smerom k znevýhodneným skupinám divákov ako sú nepočujúci, nevidiaci či slabo vidiaci diváci, ľudia bez domova, cudzinci či rodičia s malými deťmi. Jeden svet oslovuje svojimi filmami aj divákoch v regiónoch, v malých komunitách a na stredných školách.