Koho spájame

Atmosféra
Hontianske Nemce

Atmosféra

Občianske združenie Atmosféra už deväť rokov organizuje multižánrový festival Atmosféra v malej obci Hontianske Nemce. Hlavným dôdovom organizácie podujatia bolo priniesť alternatívnu kultúru aj do regiónu, kde možností na kultúrne vyžitie veľa nie je, a tak poskytnúť alternatívu voči komerčným televíziam a rádiám, cez ktoré je ľuďom bežne kultúra prezentovaná, čo nesie za dôsledok mylné chápanie “kultúry” ako len zdroju oddychu a nástroju zábavy.

Z malého podujatia v kultúrnom dome sa podarilo za 9 rokov vybudovať obľúbený festival na zelenej lúke, ktorý každoročne láka niekoľko tisíc ľudí do obce Hontianske Nemce a okolia. Dnes už 15 členný realizačný tím sa venuje organizácií festivalu Atmosféra rok čo rok popri svojich prácach, školách a rodinách dobrovoľne a bez nároku na honorár. Každoročne motivujú desiatky dobrovoľníkov, ktorý im s organizáciou festivalu počas leta pomáhajú. Počas takmer dekády sa podarilo vybudovať silnú komunitu ľudí, ktorá festival navštevuje i tvorí.

V budúcnosti sa organizácia okrem organizácie festivalu plánuje zaoberať budovaním malého kultúrneho Atmocentra v blízkosti festivalovej lúky, ktoré bude ľuďom Atmosféru prinášať nielen jeden letný augustový víkend, ale počas celého roka.