Magazín

Mentorka Bystrín: Naše kultúrno-kreatívne centrá vnímam ako splnené sny jednotlivcov, z ktorých benefitujeme všetci

S koučkou a trénerkou osobného rozvoja Natáliou Kušnierikovou sme sa rozprávali o sebareflexii mentorov aj o tom, na ktorých zručnostiach potrebujú slovenské kultúrno-kreatívne centrá zapracovať najviac.

Natália Kušnieriková
Foto: Jana Gombošová
Lucia Matejová
Lucia Matejová
5. decembra 2021

V októbri Bystriny v spolupráci s Nadáciou Orange odštartovali projekt „Aktíva komunita.“ Jeho zmyslom je systematicky a udržateľne podporovať rast kultúrno-kreatívnych centier (KKC) z rôznych kútov Slovenska. Ako vnímaš úlohu našich kultúrnych centier ty?

Vnímam ich ako splnené sny jednotlivcov, z ktorých benefitujeme všetci. Pre zvyšok verejnosti je to dôkaz, že má zmysel namáhať sa a ísť si za svojim, otvárať sa komunite a vytvárať priestor na diskusiu. Kultúru potrebujeme. Pre dušu aj telo.

Akú rolu zohrávaš v tomto projekte?

Každé z piatich KKC zapojených v projekte má vlastného mentora, ktorý ich učí mäkké zručnosti - komunikovať, riešiť konflikty, pracovať v tíme. Ale učí ich aj niečo o líderstve, lepšom časovom manažmente, poskytuje im informácie o marketingu či „fundraisingu“.

Mojou úlohou je starostlivosť o jednotlivých mentorov – individuálne aj skupinovo. Cieľom „Aktívnej komunity“ je, aby aktívni občania, ktorí robia užitočné a zmysluplné veci v regiónoch, neboli vo svojom snažení sami. Aby mali bezpečný priestor, kde sa vzájomne podporujú a učia s ostatnými aj od ostatných.

Ak tomu rozumiem správne, si teda mentorkou ostatných mentorov.

Presne tak. Centrá majú svojich mentorov a tí majú mňa. Dokopy vytvárame podporno-supervíznu skupinu, kde sa stretávame, zdieľame nápady a riešime nasledujúce kroky.

My mentori nevieme naraz konať aj reflektovať. Preto je užitočné hovoriť o našich krokoch aj s odstupom času, keď vidíme rozdiel, kam sa veci pohli. Potom spolu hľadáme ďalšie riešenia. V „Aktívnej komunite“ ich vediem k tomu, aby si medzi sebou ponúkali iné uhly pohľadu.

Aj keď sa venujem predovšetkým mentorom, v prípade potreby sa na mňa môžu obrátiť aj KKC.

Snažíte sa dať mentorom priestor na realizáciu a docieliť, aby sa navzájom podporovali. Ako to vyzeralo počas októbrového mentoringového stretnutia?

Boli to dva dni plné brainstormovania a plánovania projektov, ktoré KKC predstavili. Najlepšie sa spoznávame pri tvorbe plánu a inak tomu nebolo ani teraz. Mentori sa spoločne s centrami pustili do práce. Komunikovali, nalaďovali sa na jednu vlnu a vylaďovali, čo bolo potrebné vyladiť.

Dva dni fyzickej prítomnosti boli v tejto „koronovej dobe“ skvelým začiatkom. Myslím, že všetkých päť centier našlo vo svojom mentorovi porozumenie a dôveru.

Natália Kušnieriková
Foto: Jana Gombošová
Natália Kušnieriková
Foto: Jana Gombošová

Ako sa spolupracuje s ostatnými mentormi? Neleziete si do kapusty? Predsa len, ste z jedného fachu.

Nelezieme. Nie je to pre nás súťaž ale kvalitná práca, ktorá má etický rozmer. Keď pracuješ s ľuďmi, vždy ťa niečo prekvapí a nikdy nie si stopercentná. Je to celoživotný učiaci sa proces. No hoci my všetci robíme svoju prácu najlepšie ako vieme, máme slepé miesta.

Keď našu prácu s odstupom času, zreflektujeme, vidíme chyby alebo nájdeme lepšie riešenia problémov. Práve na toto je najlepšie zdieľanie a diskusia s ľuďmi z jedného fachu. Je zážitok počúvať iných, ako rozmýšľajú a aké si kladú otázky. Aj vďaka tomu ti môže niečo „docvaknúť“ a budeš zas o kúsok ďalej.

Ako fungujete počas lockdownu? Presunuli ste každomesačné prezenčné stretnutie do online priestoru? Robí to rozdiel, alebo si už na to zvyknutá?

Áno, sme v online. Stojí ma to veľa úsilia, no momentálne je nevyhnutné ovládať túto zručnosť. Zo stavu odporu som prešla k akceptácii. Myslím ale, že do stavu nadšenia pre online priestor sa nikdy nedostanem.

Tisíce rokov sme vytrénovaní čítať signály tvárou v tvár v rovnakom čase. Toto je veľká záťaž pre mozog – nestíha, respektíve stíha, ale je unavený. Ale potrebujeme trénovať, a keď to inak nejde, museli sme sa prispôsobiť. Nikdy to však nebude adekvátna náhrada osobného kontaktu.

Ak by si mala vymenovať tie najdôležitejšie zručnosti - na ktorých centrá potrebujú zapracovať najviac, aby mohli vo svojej činnosti v menších regiónoch napredovať, ktoré by to boli?

Potrebujú zastabilizovať. Potrebujú aby im zvyšok komunity a donori plne dôverovali. Sú špičkou kvality v programovej aj dramaturgickej tvorbe, no to nestačí, ak budú tvoriť v chátrajúcej budove.

Keď majú finančné problémy, je nemožné platiť ľudí na čiastočné či celé pracovné úväzky. V projekte „Aktívna komunita“ však túto dôveru dostali. Nadácia Orange im pomôže s finančnou stránkou a Bystriny s organizačným zvyškom.

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.