Koho spájame

NZ INAK
Nové Zámky

NZ INAK

Spojili sa, aby spoločne vytvárali krajšie Nové Zámky.

Občianske združenie NZ INAK prepojilo aktívnych ľudí v meste, ktorí chcú pomáhať a zapájať sa do jeho vylepšovania. Snažia sa prekonať pasivitu občanov napríklad aj spoločnými brigádami a čisteniami mesta. Takto skrášlili zanedbaný park v meste.

Pravidelne organizujú Festival INAK, ktorý je bohatý na program pre deti, pohybové aktivity, prednášky na rôzne zaujímavé témy, tvorivé dielne, cyklokútik a jedinečnú priateľskú atmosféru.

Každý rok v skateparku v Nových Zámkoch usporadúvajú Cooltúru INAK. Ide o skate súťaž, skate školu, workshopy, výstavy, prednášky, koncerty a graffiti jam. Okrem toho pravidelne organizujú aj mestské hromadné cyklojazdy Critical Mass. Takto sa spoločne snažia meniť mesto k lepšiemu.