Koho spájame

Znepokojené matky
Slovensko

Znepokojené matky

Iniciatíva matiek, ktorá upozorňuje na klimatickú krízu a stratu biodiverzity, pretože ohrozujú budúcnosť detí.

Za iniciatívou „Znepokojené matky“ stoja žena, ktorým nie je budúcnosť detí ľahostajná. Pochádzajú z rôznych prostredí, no spája ich jedno – odhodlanie robiť niečo so stavom našej planéty. „S napätím sledujeme správy o klimatickej zmene. Nespokojne vnímame, ako adekvátne reakcie stále neprichádzajú. Zem viac nepočká. Využívame odhodlanie a spolupatričnosť na tlak na verejnosť a politikov, aby sa veci pohli správnym smerom a rýchlejšie.“

Ich víziou je svet, v ktorom spoločnosť zodpovedne pristupuje ku globálnym hrozbám. Uplatňuje politiky, ktoré efektívne riešia hrozby ekologického kolapsu Zeme – klimatickej krízy a krízy globálnej straty biodiverzity. Na to sú však nutné rýchle a účinné kroky so širokým dosahom. „Znepokojené matky“ tak neváhajú otvorene protestovať, organizovať petície, tlačiť na politikov, verejnosť a vyvíjať množstvo ďalších aktivít, ktoré apelujú na akútnu potrebu konať.