Koho spájame

Machnáč
Trenčianske Teplice

Spoločnosť Jaromíra Krejcara

Iniciatíva, ktorej jediným cieľom je záchrana Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Vznikla po 10 rokoch umeleckého aktivizmu jej členov, ktorí v roku 2020 založili neziskovú organizáciu pomenovanú podľa architekta stavby.

Liečebný dom Machnáč je mimoriadne hodnotným architektonickým dielom postaveným v období medzivojnovej Československej republiky. Ide o ikonickú funkcionalistickú stavbu európskeho významu. Autorom liečebného domu je významný pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950), ktorý pri jeho návrhu zúročil nielen technologický a invenčný pokrok danej doby, ale aj dobové chápanie humanizmu, sociálnej rovnosti a komunitného zdieľania života.

Momentálny stav budovy je však katastrofálny. Ak sa nepristúpi k okamžitému zakonzervovaniu budovy, v najbližších rokoch bude nenávratne zničená. Z tohto dôvodu v apríli 2020 vznikla nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá má jediný cieľ – záchranu a obnovu bývalého Liečebného domu Machnáč.

Cieľom inštitucionalizácie týchto aktivít je systematická práca postavená na odborných, právnych, ekonomických, grantových, ale aj kultúrnych a participatívnych činnostiach. Spoločnosť tak spája odborníkov, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, samosprávu, podnikateľský a bankový sektor, grantové schémy a médiá v prospech záchrany Machnáča a to na národnej, „československej“ aj európskej úrovni.

Zakladateľmi organizácie sú rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová a autori Opustenej (re)kreácie, fotografka Andrea Kalinová a architekt Martin Zaiček. Členmi správnej rady Spoločnosti Jaromíra Krejcara sú okrem zakladateľov aj prorektorka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ľubica Vitková, profesorka Henrieta Moravčíková a primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková.