Koho spájame

Skryté poklady Slovenska
Slovensko

Skryté poklady Slovenska

Cieľom organizácie je mapovanie a propagácia menej známych, no zaujímavých miest na Slovensku, ako aj obnova pamiatok a organizovanie podujatí a prehliadok v pamiatkovej zóne Sirk-Železník. Od roku 2017 obnovujú pamiatky, budujú turistické atrakcie, organizujú výlety a založili aj tradíciu kultúrneho podujatia Poklady Železníka.

Tento rok je ich prioritou obnova drevenej kolkárne v Železníku. Ide o jedinečný skvost s pôvodnou architektúrou z roku 1906, ktorý volá po záchrane.