Koho spájame

Rozmanita
Bratislava

Rozmanita

Občianske združenie Rozmanita buduje hmatateľný príklad skutočne inkluzívnej, rozmanitej školy a komunity, ktorá je otvorená všetkým deťom a dospelým, bez ohľadu na príjmy, znevýhodnenia, nadania či akékoľvek potreby. Model organizácia následne proaktívne a otvorene zdieľa ďalej.

Víziou je, aby všetky deti mali šancu navštevovať kvalitné inkluzívne školy plné rozmanitosti, čím sa zásadne znížia problematické spoločenské rozdiely a zlepší pripravenosť všetkých nás na výzvy a príležitosti neistej budúcnosti.

Už túto jeseň sa môžeme tešiť na naše prvé aktivity v priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave, ktoré budú zahŕňať unikátnu pilotnú škôlku, rozvojové aktivity pre dospelých a komunitné aktivity pre rozmanitú komunitu ľudí.