Koho spájame

Ramagu
Pieniny a Zamagurie

RAMAGU

Nezávislé divadlo, nezávislá regionálna tlač a umelecká agentúra v Pieninách a Zamagurí. Ich sídlom a teda aj zázemím je RAMAGU ATELIÉR, ktoré otvorili v roku 2018. Dlhodobým zámerom ateliéru je ponúkať alternatívne trávenie voľného času v regióne a budovať pevný bod pre rozvoj komunitného života. RAMAGU do odľahlého kúta Slovenska vnáša súčasné umenie, neformálne vzdelávanie a reaguje na kultúrne a spoločenské výzvy. Cieľom je v regióne živiť podnetnú, inšpiratívnu a otvorenú atmosféru, pôdu pre myšlienky tolerancie a humanizmu, hovoriace prostredníctvom kultúry a umenia, vyzdvihovať lokálne špecifiká, ako napríklad goralské nárečie.

Sú jediným kultúrnym bodom v regióne, ktorý vytvára celoročné podmienky pre rôznorodú profesionálnu kultúru. Kultúrne centrum vnáša do Pienin a Zamaguria žánre, ktoré mohli obyvatelia regiónu navštevovať iba vo vzdialených mestách.