Koho spájame

Pošli dobro
Slovensko

Pošli dobro

Charitatívna organizácia, ktorú založil v septembri 2020 Trnavčan Ján Cipár v reakcii na kritickú situáciu počas pandémie. V počiatkoch iniciatíva združovala 20 ľudí, dnes sa tím rozrástol a zapája sa aktívne aj širšia verejnosť. Cieľom mladých ľudí je vyčariť úsmev seniorom v domovoch dôchodcov listami a darčekmi. Okrem seniorov píšu aj ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí mnohí nemajú rodinu a sú prakticky celý život v domovoch.

„V čase koronavírusu je to pre starších ľudí veľmi náročné. Sú najohrozenejšou skupinou a mnohí sa cítia sami a opustení. Najťažšie je to v domovoch dôchodcov, kde boli ešte donedávna zakázané návštevy. Táto situácia je pre týchto ľudí psychicky náročná. Poďme im teda spoločne pomôcť a vyčariť im úsmev na tvári. Stačí napísať list, priložiť malý výrobok a už posielaš dobro,“ hovorí Ján.

Momentálne organizácia zastrešuje 35 domovov, kam odoslali vyše 1270 listov. Od podobných iniciatív sa odlišujú najmä tým, že nefungujú len počas Vianoc ale celoročne.