Koho spájame

Neformálna skupina A8
Humenné

Neformálna skupina A8

Osem občianskych aktivistov sa stretáva, aby sa podporovali v úsilí o lepší život v meste.

Po práci sedia nad materiálmi zo zastupiteľstva či príkladmi dobrej komunálnej praxe. Sledujú hlasovania poslancov, navštevujú mestské komisie, dávajú vedeniu spätnú väzbu. Veľa sa pýtajú, diskutujú spolu, dobrovoľníčia, plánujú a navrhujú zmeny.

Partia aktívnych Humenčanov je presvedčená o tom, že mesto patrí jeho občanom a to, ako vyzerá, je aj ich vizitka. Patrí do nej kníhkupec Igor Fejko; niekdajšia humanitárna pracovníčka Mária Radváková; aktivista Vlado Sovjak; andragogička Katka Bodnárová či exstarosta Miroslav Porochnavý.

Chcú intenzívne vstupovať do verejného priestoru a robiť ho lepším. Zaujíma ich najmä fungovanie samosprávy, mestská zeleň či šport.