Koho spájame

Iniciatíva slovenských učiteľov
Slovensko

Iniciatíva slovenských učiteľov

Skupina aktívnych učiteľov chce priniesť nový vietor do debaty o stave nášho školstva.

Nestačí im frflanie po kabinetoch či na chodbách. Chcú, aby ich nespokojnosť so školstvom viedla k hĺbkovým zmenám. Za tie roky však zistili, že okrem pravdy musia mať aj silu.

Učitelia z celého Slovenska sa preto spojili do neformálnej iniciatívy, ktorá dáva ich hlasu váhu. Zdieľajú si informácie a reagujú na vyjadrenia politikov. Čítajú zákony, organizujú protesty, navrhujú zlepšenia.

Myslia si totiž, že ak majú vychovávať deti k otvorenosti a kritickému mysleniu, musia ísť sami príkladom.