Koho spájame

Fabrika umenia
Partizánske

Fabrika umenia

Fabrika umenia je občianske združenie, ktoré vzniklo v marci 2015 v meste Partizánske, keď sme si povedali, že s tou kultúrou v Partizánskom je treba naozaj niečo spraviť. Našim cieľom je vytvárať priestor pre súčasné umenie a kultúru, organizovať nové formáty podujatí atraktívne pre mladých.

Zároveň si vážime baťovskú históriu Partizánskeho, ktorú považuje za obrovskú hodnotu, ktorú treba chrániť a propagovať. V júni sme spustili web www.batovany.sk, na ktorý prinášame informácie o baťovskej architektúre a urbanizme, ale píšeme aj o prírode, ľuďoch a príbehoch z mesta a regiónu.

Cheme pomôcť vytvárať z Partizánskeho mesto, ktoré je atraktívne pre mladých, ponúka im veľa možností a vidia v ňom miesto vhodné pre ich život. Našim poslaním je budovať kultúrno-komunitný priestor, ktorý podnieti a prispeje k rastu kultúry, regiónu ale hlavne človeka ako takého.