Koho spájame

Baterkáreň
Trnava

Baterkáreň

Baterkáreň je komunitné reuse centrum, ktoré sa zameriava na znižovanie tvorby odpadu a zavádzanie princípov cirkulárnej ekonomiky do každodenného života bežných ľudí.

Keďže je potrebné začať sa správať inak s väčším ohľadom na životné prostredie, tím Baterkárne sa sústredí na to, aby ľuďom túto cesto u spríjemnili, zjednodušili, motivovali a poskytli všetky užitočné informácie. Prostredníctvom prevádzkovania bezobalového obchodíku a reuse centra, dobrovoľníckych aktivít, usporadúvania podujatí (swapy, kurzy, prednášky, podporné skupiny, zbierky) a vzdelávania sa snažia komunitu informovať, učiť a motivovať na ceste za udržateľnejším, ohľaduplnejším a pomalším životom.