Koho spájame

Bašta – kultúrno-komunitné centrum
Bardejov

Bašta – kultúrno-komunitné centrum

Skupina zanietencov zveľaďuje historickú Baštu a vnáša do nej život. Dnes sa to tam hemží pestrými skupinami ľudí a kultúrnymi akciami.

Oživenie starej Bašty je nápadom občianskeho združenia Different. Od roku 2003 pomáha v Bardejove rozvíjať kultúru a komunitno. V úplných začiatkoch organizovalo koncerty nezávislej hudby a filmový festival Jeden svet v našom meste. Postupne k sebe pritiahlo čoraz viac ľudí, vďaka ktorým mohlo robiť čoraz viac.

V roku 2012 združenie získalo do prenájmu historickú Hrubú Baštu. S podporou množstva ľudí naokolo z nej spravilo fungujúce kultúrno-komunitné centrum.

Stretáva sa v ňom divadlo, koncerty, premietanie filmov, workshopy či diskusie. A tiež ďalšie iniciatívy, ktoré hľadajú domov pre svoje aktivity.